Svensk mark och schakt startades 2010 och är idag ett företag med stor erfarenhet inom kabelförläggning, fjärrvärme samt andra schakt arbeten. Under sommar halvåret sysselsätter vi cirka 40 personer vilka, alla jobbar med schaktarbeten inom el, fiber, fjärrvärme, sjökablar samt ledningsbyggnationer.

Företaget ägas av Hugo Näslund samt Mattias Aili

32392092_864498570423631_801381425021452288_n