Svensk Mark och Schakt AB startades 2011 och är idag ett företag med stor erfarenhet inom kabelförläggning, fjärrvärme samt andra schakt arbeten. Under sommar halvåret sysselsätter vi cirka 40 personer vilka, alla jobbar med schaktarbeten inom el, fiber, fjärrvärme, sjökablar samt ledningsbyggnationer.

Ni hittar oss på Betongvägen 42 på Storheden i Luleå. Varmt välkomna att höra av er eller besöka oss!